ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΤην 7η Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες,  με την οποία 126 Δήμοι ανέλαβαν δημόσια δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του Δήμου
τους. Μεταξύ των δήμων που υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα, συμπεριλαμβάνεται και ο
Δήμος Θηβαίων.

Όπως αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων
στις Τοπικές Κοινωνίες που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δύο Φύλων του
ΥΠ.ΕΣ. τον Οκτώβριο του 2011, στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συμμετέχουν
αιρετοί/ ές , υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου , καθώς και ιδιώτες
εμπειρογνώμονες σε θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων της _
περιοχής, και τοπικών φορέων.

Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούνται στην επιτροπή , πρέπει να έχουν
την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει
συναφή με το αντικείμενο τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να
έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδο τους στην Επιτροπή Ισότητας.


Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας περιλαμβάνουν:


1. Την εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η _ προώθηση, με κάθε
πρόσφορο μέσο σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς.

2. Την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της
ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων,
επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.

3. Τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και  προώθησης λύσεων των
προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός
φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων,
της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης.

4. Την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας ,
τους ΟΤΑ του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους
μαζικούς φορείς ,τις ΜΚΟ καθώς και τις δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των δύο
Φύλων (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων Γυναικών και
παιδιών.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου