Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

ΓΓΙΦ: Η εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής στην Ε.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
           Η εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής στην Ε.Ε.
            Το διήμερο 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα Ευρωπαϊκό Συνέδριο, με θέμα «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία» (“Work-life balance in a changing society”).
                Το Συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (β’ εξάμηνο 2016), με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, κρατικών και ιδιωτικών φορέων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
                Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εξαρχής για την πρόθεση της Σλοβακικής Προεδρίας να εργαστεί πάνω στο νέο Οδικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες ως προς την εναρμόνιση οικογενειακής-επαγγελματικής ζωής» (Commission´s new roadmap document New start to address the challenges of work-life balance faced by working families”). Ο Οδικός Χάρτης αφορά στην πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής για την βελτίωση του πλαισίου αδειών των εργαζομένων και την προσαρμογή του στις σημερινές μορφές εργασιακών σχέσεων.
                Βασική προτεραιότητα του διήμερου Συνεδρίου ήταν να τεθεί το σοβαρό ζήτημα της εναρμόνισης επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου οι μορφές και συνθήκες εργασίας αναπροσαρμόζονται διαρκώς.
                Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι αποτελεί προαπαιτούμενο για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, οι εργασίες κινήθηκαν γύρω από τρεις θεματικούς άξονες:
·         Παιδική φροντίδα και μοίρασμα των ευθυνών μεταξύ των γονέων και της κοινωνίας/πολιτείας
·         Καθεστώς γονικών αδειών και ευέλικτες μορφές απασχόλησης και οργάνωσης χρόνου εργασίας
·         Φροντίδα ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων.
                Με εμπεριστατωμένες και άκρως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ερευνητών, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών και κρατικών φορέων ισότητας των φύλων, δόθηκε η ευκαιρία σε όλες και όλους για ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, καθώς και για ενημέρωση γύρω από τις πολιτικές εναρμόνισης που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
                Η μεγαλύτερη επιβάρυνση των γυναικών με τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων μέσα στην οικογένεια αποτέλεσε κοινή διαπίστωση όλων των παρουσιάσεων και αφορά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
                Αξίζει να σημειωθεί ότι η εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση απόκτησης παιδιών και τη δημιουργία οικογένειας, με την αυξημένη κάλυψη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας από το κράτος να επιδρά σημαντικά στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και στους δείκτες γονιμότητας.
                Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gender.gov.sk/en/%E2%80%9Ework-life-balance-in-a-changing-society-slovak-presidency-conference.
                Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, με τις έμφυλες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των γυναικών να είναι άμεσες στη χώρα μας, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει εντάξει την ανάγκη  ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εναρμόνιση οικογενειακής/ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής σαν ξεχωριστό τομέα του επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 (ΕΣΔΙΦ).

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 20/10/2016                                                                
Τηλ. 2131511102

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου