Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Καινοτόμο Εργαστήριο διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της ΓΓΙΦ από το ΕΚΔΔΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Καινοτόμο Εργαστήριο διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της ΓΓΙΦ από το ΕΚΔΔΑ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της  περιόδου 2016-2020. Στις 2/12/2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία «Καινοτόμο Εργαστήριο», το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μετά από σχετικό αίτημα της ΓΓΙΦ  με αντικείμενο τη διαβούλευση του ΕΣΔΙΦ σε τέσσερις από τις έξι θεματικές του.
Οι τέσσερις αυτές θεματικές, αφορούν στους τομείς:
  1. Κοινωνική συνοχή, φτώχεια, μετανάστευση και πολλαπλές διακρίσεις
  2. Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
  3. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  4. Υγεία

Στο Εργαστήριο κλήθηκαν εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, της κοινωνίας πολιτών και της Ακαδημαϊκής κοινότητας, το πεδίο δράσης των οποίων άπτεται ζητημάτων φύλου. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν συνολικά 70άτομα, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των κάτωθι φορέων: Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας, (Ειδική Γραμματεία Ρομά, Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας Ευκαιριών, Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο, Τμήμα Ισότητας των Φύλων), ΕΠΑΝΟΔΟΣ Ν.Π.Ι.Δ., Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας, 18 ΑΝΩ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ - Κινητή Μονάδα Street-Work και Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης, ΟΚΑΝΑ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, Συνήγορος του Πολίτη, Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), Εργαστήρι Σπουδών Φύλου-Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  ΜΚΟ Praksis, ΜΚΟ ΔΙΟΤΙΜΑ, Πανελλαδικό Δίκτυο Μεταναστριών –Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Κίνηση γυναικών μεταναστριών «Μέλισσα», Ελληνικό δίκτυο για την καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΑΠΝ) και Ελληνικό δίκτυο για το δικαίωμα στη στέγη και την κατοικία, Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε, Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης, Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΝ.ΕΠ . του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Υπουργείο Υγείας (Τμήμα Αγωγής Υγείας και πρόληψης, Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας & αντιμετώπισης των ανισοτήτων, Τμήμα Μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων, 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, ΚΕΕΛΠΝΟ, Κοινωνική Υπηρεσία του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, Ακαδημία Αθηνών (Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Κοινωνίας), Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Σκοπό του εργαστηρίου αποτέλεσε η συζήτηση πάνω στους στόχους και τις δράσεις του ΕΣΔΙΦ στα παραπάνω πεδία πολιτικής, η ανάδειξη νέων πεδίων παρέμβασης και η αναζήτηση συνεργειών με τους αρμόδιους φορείς. Υπήρξε ενεργός συμμετοχή από τους/τις  προσκεκλημένους/ες εμπειρογνώμονες και φορείς, η οποία οδήγησε σε γόνιμες συζητήσεις, ενστάσεις και παρατηρήσεις επί των επιμέρους θεματικών του Σχεδίου. Τα βασικά συμπεράσματα θα δημοσιοποιηθούν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ενώ τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα αξιοποιηθούν περαιτέρω κατά την τελική εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020, το οποίο αναμένεται να αναγγελθεί στις αρχές του 2017. Επίσης θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με γυναικείες οργανώσεις, γυναικείους φορείς καθώς και με τα πολιτικά κόμματα.   

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας ευχαριστεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την πραγματοποίηση του Εργαστηρίου, καθώς και όλους τους παραβρισκόμενους φορείς και τους/τις εμπειρογνώμονες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και εργάστηκαν με σκοπό τη χάραξη της πολιτικής ισότητας των Φύλων για το διάστημα 2016-2020.

Θεωρούμε ότι η αξιοποίηση του εξειδικευμένου εργαλείου του ΕΚΔΔΑ, δηλαδή το Kαινοτόμου Eργαστηρίου, αποτελεί μια καλή πρακτική, η οποία αναμένεται να συμβάλλει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του νέου προγράμματος και τη διάχυση της εφαρμογής της ισότητας των φύλων στα περισσότερα  δυνατά  πεδία της Δημόσιας Διοίκησης και της κοινωνίας πολιτών.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό πριν την έναρξη του εργαστηρίου, ενώ προέβη και σε μια αποτίμηση των συμπερασμάτων του κατά τη λήξη του, τονίζοντας ότι «η  διαβούλευση σε θεματικές τόσο καίριας σημασίας, αποκτούν ιδιαίτερη  βαρύτητα στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, ενώ η καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ των φορέων,  λειτουργεί υποστηρικτικά στον αγώνα μας για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων».


Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 20/12/2016                                                                
Τηλ. 2131511102

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου